Met ingang van 1 februari 2017 is ons vestigingsadres:

Kruisweg 939D, 2132 CD HOOFDDORP, Telefoon: 0297-369767. Daarnaast komt postbus 295 in Aalsmeer te vervallen, post kan voortaan rechtstreeks naar het vestigingsadres worden toegezonden.

Singewald Consultants Group 3.0

Met trots presenteer ik u vandaag Singewald Consultant Group 3.0. 3.0?, hoor ik u zeggen? Ooit in 1998 begonnen onder Wet persoonsregistraties, in 2000 werd deze wet vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dus sprake van een derde generatie wetgeving. Voor mij een unieke ervaring om driemaal een zelfde wet, maar net iets anders in te voeren door onder andere ICT/web en andere ontwikkelingen. Om onze opdrachtgevers vroegtijdig te kunnen begeleiden naar de derde generatie van gegevens beschermende wetgeving naast de huidige adviespraktijk, ontplooit Singewald Consultants Group BV vanaf heden verschillende nieuwe activiteiten. Tijd om de drie belangrijkste tot nu toe te noemen.

De eerste is dat Sandra Rolaff als Senior Privacy & Compliance Consultant, SCG is komen versterken. Sandra beschikt over een grote dosis ervaring op het gebied van gegevensbescherming als compliance. SCG is dan ook verheugd dat zij het team is komen versterken. Het tweede is een nieuwe website waar SCG u op de hoogte kan houden over diverse data gerelateerde ontwikkelingen. En als derde heeft SCG op 1 februari 2017 het vertrouwde Aalsmeer verlaten en nieuwe huisvesting gevonden in Hoofddorp. In de nieuwe kantoorruimte beschikt SCG over uitgebreide vergader- en trainingsfaciliteit, waarover binnenkort meer.

Singewald Consultants Group 3.0 zou niet mogelijk zijn geweest zonder de niet aflatende inspanning van Joyce van der Woord, die de overgang naar de nieuwe huisvesting op korte termijn heeft geregeld, 3000 kilogram boven matig papierenarchief gecontroleerd heeft laten vernietigen en de verhuizing heeft geleid en nog vele andere zaken heeft geregeld die ik vergeet op te noemen. Veel dank! En ook aan Sandra Rolaff die veel heeft bijgedragen aan een uitstekend verlopen verhuizing en meer. Veel dank!

Privacy, Gegevensbescherming & Data Strategie

Singewald Consultants Group BV adviseert op het gebied van (complexe) juridische en managementvraagstukken primair binnen de direct/database marketing, e-commerce en onderzoekssector. Singewald Consultants Group BV adviseert ook bedrijven en organisaties op het gebied van het verwerken van personeelsgegevens. Kortom Singewald Consultants Group BV is de adviseur voor bedrijven en organisaties die het verwerken van persoonsgegevens onderkennen als een onderdeel van het primaire (bedrijfs-)proces of die persoonsgegevens verzamelen door middel van sales promotion technieken zoals promotionele kansspelen. Tot slot: Mocht er zich dan een keer een discussie ontstaan over uw werkwijze, dan kan Singewald Consultants Group BV u ook bij staan op het gebied van PA en PR.

Onze diensten

Singewald Consultants Group biedt de volgende dienstverlening aan

 • Bescherming van persoonsgegevens

  Wij kunnen u helpen met vraagstukken op het gebied van privacy en het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het gaat hierbij om advies op het gebied van specifieke en beleidsmatige vragen, het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bijvoorbeeld bij voorgenomen samenwerking met derden of bedrijfsovername. (Wij zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Telecommunicatiewet.)

 • Beoordelen en bijstellen van contracten

  Wij kunnen de contracten tussen opdrachtgever en derden (bewerkers) beoordelen en bijstellen op alle aspecten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

 • E-commerce & verkoop op afstand

  Het beoordelen en bijstellen van juridische aspecten op het gebied van verkoop op afstand en elektronisch zaken doen.

 • Handelspraktijken

  Wij kunnen uw verkoopmethoden toetsen op mogelijke oneerlijke handelspraktijken.

 • Procedures & onderzoeken van toezichthouders

  Het bijstaan en adviseren van opdrachtgevers bij procedures/onderzoeken van toezichthouders (zoals ACM / Autoriteit Persoonsgegevens / Stichting Reclame Code / Consumenten autoriteit)

 • Algemene voorwaarden

  Beoordelen en bijstellen van gehanteerde algemene voorwaarden specifiek gericht op aspecten van gegevensbescherming.

 • Trainingen & Presentaties

  Bewustwording van de regels is de eerste stap naar een succesvolle implementatie van wet- en regelgeving. Wij verzorgen hiervoor vele opleidingen en trainingen. Ook is het mogelijk om een exclusieve in-company training te geven waarin uw specifieke aandachtspunten en vragen aan de orde komen. Door de jarenlange ervaring worden er nationaal en internationaal regelmatig presentaties verzorgd over het onderwerp data driven marketing en data driven legislation. In 2017 zal er een specifieke training worden ontwikkeld om de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • HRM en Privacy

  Niet alleen uw klantenbestand maar ook het bestand waarin de gegevens van uw personeel is opgenomen dient op een juiste wijze verwerkt te worden. Wij kunnen u adviseren over de wettelijke verplichtingen en wat wel en niet is toegestaan met de gegevens voor elke fase van het dienstverband, van solliciteren tot uitdiensttreding. Wij kunnen protocollen opstellen voor het monitoren van email en internet, inzet van camera’s, de omgang met bijzondere persoonsgegevens, fraude en regels omtrent screening. De verwerking van personeelsgegevens dient vanaf 1 januari 2018 ook te voldoen aan de AVG.

 • ‘Slecht weer’ scenario’s

  Het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij beëindiging van contracten.

 • Compliance onderzoeken

  Door middel van een compliance onderzoek wordt duidelijk in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Out-bound telemarketing scripts

  Wet- en regelgeving op het gebied van call centers (beoordeling out-bound telemarketing scripts), zowel vanuit het perspectief van de consument, personeel als aangeboden product of dienst informatie.

 • Privacy Impact Analyse (PIA)

  Gaat uw organisatie gegevens verwerken die een impact gaat hebben op de privacy van de betrokkene, dan kunnen wij een PIA voor u uitvoeren. Hiermee wordt inzichtelijk welke risico’s het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengt voor zowel de betrokkene als voor uw organisatie.