[rev_slider alias="homepage"]

Privacy, Gegevensbescherming & Data Strategie

Singewald Consultants Group BV adviseert op het gebied van (complexe) juridische en managementvraagstukken primair binnen de direct/database marketing, e-commerce en onderzoekssector. Singewald Consultants Group BV adviseert ook bedrijven en organisaties op het gebied van het verwerken van personeelsgegevens. Kortom Singewald Consultants Group BV is de adviseur voor bedrijven en organisaties die het verwerken van persoonsgegevens onderkennen als een onderdeel van het primaire (bedrijfs-)proces of die persoonsgegevens verzamelen door middel van sales promotion technieken zoals promotionele kansspelen. Tot slot: Mocht er zich dan een keer een discussie ontstaan over uw werkwijze, dan kan Singewald Consultants Group BV u ook bij staan op het gebied van PA en PR.

Onze diensten

Singewald Consultants Group biedt de volgende dienstverlening aan

 • Bescherming van persoonsgegevens

  Wij kunnen u helpen met vraagstukken op het gebied van privacy en het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het gaat hierbij om advies op het gebied van specifieke en beleidsmatige vragen, het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bijvoorbeeld bij voorgenomen samenwerking met derden of bedrijfsovername. (Wij zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Telecommunicatiewet.)

 • Beoordelen en bijstellen van contracten

  Wij kunnen de contracten tussen opdrachtgever en derden (bewerkers) beoordelen en bijstellen op alle aspecten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

 • E-commerce & verkoop op afstand

  Het beoordelen en bijstellen van juridische aspecten op het gebied van verkoop op afstand en elektronisch zaken doen.

 • Handelspraktijken

  Wij kunnen uw verkoopmethoden toetsen op mogelijke oneerlijke handelspraktijken.

 • Procedures & onderzoeken van toezichthouders

  Het bijstaan en adviseren van opdrachtgevers bij procedures/onderzoeken van toezichthouders (zoals ACM / Autoriteit Persoonsgegevens / Stichting Reclame Code)

 • Algemene voorwaarden

  Beoordelen en bijstellen van gehanteerde algemene voorwaarden specifiek gericht op aspecten van gegevensbescherming.

 • Trainingen & Presentaties

  Bewustwording van de regels is de eerste stap naar een succesvolle implementatie van wet- en regelgeving. Wij verzorgen hiervoor vele opleidingen en trainingen. Ook is het mogelijk om een exclusieve in-company training te geven waarin uw specifieke aandachtspunten en vragen aan de orde komen. Door de jarenlange ervaring worden er nationaal en internationaal regelmatig presentaties verzorgd over het onderwerp data driven marketing en data driven legislation. In 2017 zal er een specifieke training worden ontwikkeld om de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • HRM en Privacy

  Niet alleen uw klantenbestand maar ook het bestand waarin de gegevens van uw personeel is opgenomen dient op een juiste wijze verwerkt te worden. Wij kunnen u adviseren over de wettelijke verplichtingen en wat wel en niet is toegestaan met de gegevens voor elke fase van het dienstverband, van solliciteren tot uitdiensttreding. Wij kunnen protocollen opstellen voor het monitoren van email en internet, inzet van camera’s, de omgang met bijzondere persoonsgegevens, fraude en regels omtrent screening. De verwerking van personeelsgegevens dient vanaf 25 mei 2018 ook te voldoen aan de AVG.

 • ‘Slecht weer’ scenario’s

  Het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij beëindiging van contracten.

 • Compliance onderzoeken

  Door middel van een compliance onderzoek wordt duidelijk in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Out-bound telemarketing scripts

  Wet- en regelgeving op het gebied van call centers (beoordeling out-bound telemarketing scripts), zowel vanuit het perspectief van de consument, personeel als aangeboden product of dienst informatie.

 • Privacy Impact Analyse (PIA)

  Gaat uw organisatie gegevens verwerken die een impact gaat hebben op de privacy van de betrokkene, dan kunnen wij een PIA voor u uitvoeren. Hiermee wordt inzichtelijk welke risico’s het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengt voor zowel de betrokkene als voor uw organisatie.