Bedrijfsprofiel

Home / Bedrijfsprofiel

Juridische kennis gecombineerd met marketing achtergrond

De specialisten van Singewald Consultants Group combineren actuele juridische kennis met een marketing- , e-commerce, onderzoekssector, human resources of sales promotion sector achtergrond. Hierdoor vinden zij, binnen de grenzen van de wet, optimale oplossingen voor uw vraagstukken op het gebied van de omgang met klant- en personeelsgegevens.

Fedma
Somar Research
DDMA
Lucerna Iuris Network

Regeren is vooruitzien

Gelukkig gebeurt het steeds vaker dat Singewald Consultants Group al in een vroegtijdig stadium bij projecten wordt geraadpleegd, zodat problemen voorkomen kunnen worden. Door het geven van beleidsadvies over het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bij voorgenomen samenwerking met derden. Of door het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij de beëindiging van contracten. Verder kunt u denken aan het laten toetsen en bijstellen van de door u gehanteerde algemene voorwaarden of contracten. Regeren is vooruitzien gaat zeker op voor Big Data. Hoe gebruik je Big Data in je organisatie: hoe houdt je Big Data klein? Hoe voldoe je aan de eisen van dataminimisatie, doelbinding, verenigbaar gebruik en profiling. En wat betekent the-internet-of-things voor uw data strategy.

 • Bescherming van persoonsgegevens

  Wij kunnen u helpen met vraagstukken op het gebied van privacy en het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens zowel op nationaal als op internationaal gebied. Het gaat hierbij om advies op het gebied van specifieke en beleidsmatige vragen, het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, database integriteit en compliance bijvoorbeeld bij voorgenomen samenwerking met derden of bedrijfsovername. (Wij zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Telecommunicatiewet.)

 • Beoordelen en bijstellen van contracten

  Wij kunnen de contracten tussen opdrachtgever en derden (bewerkers) beoordelen en bijstellen op alle aspecten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

 • E-commerce & verkoop op afstand

  Het beoordelen en bijstellen van juridische aspecten op het gebied van verkoop op afstand en elektronisch zaken doen.

 • Handelspraktijken

  Toetsing van verkoopmethoden op mogelijke oneerlijke handelspraktijken.

 • Procedures & onderzoeken van toezichthouders

  Het bijstaan en adviseren van opdrachtgevers bij procedures/onderzoeken van toezichthouders (zoals ACM / Autoriteit Persoonsgegevens / Stichting Reclame Code / Consumenten autoriteit)

 • Algemene voorwaarden

  Beoordelen en bijstellen van gehanteerde algemene voorwaarden specifiek op deze aspecten

 • Trainingen & Presentaties

  Bewustwording van de regels is de eerste stap naar een succesvolle implementatie van wet- en regelgeving. Wij verzorgen hiervoor vele opleidingen en trainingen. Ook is het mogelijk om een exclusieve in-company training te geven waarin uw specifieke aandachtspunten en vragen aan de orde komen. Door de jarenlange ervaring worden er nationaal en internationaal regelmatig presentaties verzorgd over het onderwerp data driven marketing en data driven legislation. In 2017 zal er een specifieke training worden ontwikkeld om de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • HRM en Privacy

  Niet alleen uw klantenbestand maar ook het bestand waarin de gegevens van uw personeel is opgenomen dient op een juiste wijze verwerkt te worden. Wij kunnen u adviseren over de wettelijke verplichtingen en wat wel en niet is toegestaan met de gegevens voor elke fase van het dienstverband, van solliciteren tot uitdiensttreding. Wij kunnen protocollen opstellen voor het monitoren van email en internet, inzet van camera’s, de omgang met bijzondere persoonsgegevens, fraude en regels omtrent screening. De verwerking van personeelsgegevens dient vanaf 1 januari 2018 ook te voldoen aan de AVG.

 • ‘Slecht weer’ scenario’s

  Het ontwikkelen van ‘slecht weer’ scenario’s als reactie op komende regelgeving of bij beëindiging van contracten.

 • Compliance onderzoeken

  Door middel van een compliance onderzoek wordt duidelijk in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Out-bound telemarketing scripts

  Wet- en regelgeving op het gebied van call centers (beoordeling out-bound telemarketing scripts), zowel vanuit het perspectief van de consument, personeel als aangeboden product of dienst informatie.

 • Privacy Impact Analyse (PIA)

  Gaat uw organisatie gegevens verwerken die een impact gaat hebben op de privacy van de betrokkene, dan kunnen wij een PIA voor u uitvoeren. Hiermee wordt inzichtelijk welke risico’s het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengt voor zowel de betrokkene als voor uw organisatie.