Gebruik en bescherming van klant- en personeelsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is voornamelijk vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Centraal bij het verwerken van persoonsgegevens staat het begrip ‘transparantie’: het moet voor de persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt duidelijk zijn wie zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Als persoonsgegevens worden verwerkt voor commerciële doeleinden (direct marketing) dan dient te worden gewezen op het ‘recht van verzet’. Het ‘recht van verzet’ is het recht van de persoon om zijn/haar persoonsgegevens te blokkeren tegen het gebruik voor commerciële doeleinden. Dit wordt ook wel het absolute recht van verzet genoemd.

De Wet bescherming persoonsgegevens heeft daarmee grote invloed op al uw (commerciële) communicatie. Als hoofdregel kan worden aangehouden dat u voor het verwerken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden de persoon daarover informeert. Het is dan aan de persoon zelf om te besluiten zijn/haar persoonsgegevens te blokkeren. Dit is anders in de Telecommunicatiewet. Wanneer u gebruik zou willen maken van elektronische contactgegevens, zoals e-mail adres of sms/mms, dan heeft u daarvoor als hoofdregel toestemming van de betrokkene nodig. Vanaf juli 2009 geldt dit zowel voor de business-to-consumer markt als de business-to-business markt.

Naast de Wet bescherming persoonsgegevens is er een groot aantal andere wetten en reguleringen waar u in uw commerciële communicatie mee te maken heeft. Zowel voor wat betreft het gebruik van de gegevens uit uw database, de uitingen zelf, de gekozen media en de distributie daarvan.

Hieronder is een overzicht opgenomen – op hoofdlijnen – met de relevante wet- en regelgeving. Dit overzicht is niet uitputtend, maar het geeft enig inzicht in wet- en regelgeving met betrekking tot de hierboven genoemde punten.