Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd
Bericht

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren. Verder is er geen verplichting meer om via dag-,...