Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk
Wat verandert er?

  • U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractsperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur.
  • U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • U mag consumenten niet verplichten de opzegging op een bepaald moment te laten plaatsen.
  • De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of elektronische wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen

Voor abonnementen op dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften gelden andere regels:

  • U mag het abonnement na de eerste contractperiode telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument hierbij de mogelijkheid geven de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging met een opzegtermijn van één maand op te zeggen.
  • Als abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand stilzwijgend worden voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, is de opzegtermijn maximaal 3 maanden.
  • Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd.

U moet uw algemene voorwaarden aanpassen aan de wijzigingen.

Voor wie?
Ondernemingen die producten of diensten (behalve verzekeringen) verkopen aan consumenten

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking.

Waarom?
Er komt een einde aan de ongewenste situatie dat overeenkomsten voor een langere periode stilzwijgend verlengd worden, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.

Bron: antwoord voor bedrijven