Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling

Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling

De fusie tussen de NMA, OPTA en de Consumentenautoriteit zal leiden tot een wetteljike basis om informatie met elkaar te delen (en andere organisaties). Of zoals Minister Verhagen stelt: ‘Een eenduidige werkwijze is niet alleen voor de toezichthouder doelmatiger, maar ook duidelijker voor het bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de regels voor bezwaar en beroep.’

Uit de brief, pagina 4:

Opmerkelijk dat effectiviteit en doelmatigheid van de nieuwe toezichthouder hier wordt genoemd.
Effectiviteit en doelmatigheid zit primair in de regels zelf en niet in de (nieuwe) toezichthouder. Want als de regels niet effectief en doelmatig (lees begrijpelijk en toepasbaar voor organsiaties) zijn, zal dat ook weerslag hebben op de toezichthouder
.

Voor de gehele brief klik hier.