‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bericht

‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) in werking treden in Nederland en de rest van de Europese Unie en de Europese economische Ruimte. Dit betekent dat dit het moment is voor een ‘last call’ voor organisaties om zich voor te gaan bereiden op de invoering van de Algemene...

Singewald Consultants Group 3.0
Bericht

Singewald Consultants Group 3.0

Met trots presenteer ik u vandaag Singewald Consultant Group 3.0. 3.0?, hoor ik u zeggen? Ooit in 1998 begonnen onder Wet persoonsregistraties, in 2000 werd deze wet vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dus sprake van een derde...

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016
Bericht

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016

Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens meteen kunnen worden overgedragen naar de VS. Zie volgende passage in persbericht: ‘ Volgende stappen: Het “adequaatheidsbesluit” zal vandaag ter kennis van de lidstaten worden gebracht en zal daardoor onmiddellijk in werking treden. Aan...

ACM publiceert 30 pagina’s vragen en antwoorden over cookiebepaling
Bericht

ACM publiceert 30 pagina’s vragen en antwoorden over cookiebepaling

Bij de herziening van de cookiebepaling eerder dit jaar in de Telecommuncatiewet, verscheen een memorie van toelichting van 30 pagina’s.  Daarbij kunnen we vandaag een nieuwe versie met veel gestelde vragen en antwoorden, totaal 20 pagina’s, toevoegen. Wat denkt u, 50 pagina’s toelichting op één artikel: slecht uitgelegd of slechte wetgeving die moeilijk uit te...

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016
Bericht

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016

In het Staatsblad van 10 juli 2015 is bekend gemaakt dat de wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot meldplicht daalekken en uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp, in werking zullen treden op 1 januari 2016. Documenten: Nieuwe wetsartikelen Wet bescherming persoonsgegevens Inwerkingstredingsbesluit  

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP
Bericht

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op...

Singewald herkozen tot Board-member FEDMA
Bericht

Singewald herkozen tot Board-member FEDMA

Op 1 juli 2014 is Alexander Singewald herkozen tot lid van de Board van de FEDMA, de Europese brancheorganisatie voor direct en interactieve marketing. Hiermee is Alexander Singewald, met enkele tussenpozen, een van de langstzittende Board members van de FEDMA. Diana Jansen, die ook reeds deel uitmaakte van de FEDMA Board, is ook herkozen en...

Aantallen BMNR
Bericht

Aantallen BMNR

Al enige tijd is het Bel-me-niet register gestopt met het publiceren van het aantal vastgelegde telefoonnummers. Het actueel aantal telefoonnummers vastgelegd is 8.797.920 (30 mei 2014). Dit heeft BMNR op verzoek laten weten.