Geen harde termijn warme klanten / ex klanten

Geen harde termijn warme klanten / ex klanten

In zijn brief van 7 mei 2013 heeft Minister Kamp laten weten geen termijn te stellen aan ‘warme contacten’. De Minister was hiertoe uitgenodigd door kamervragen. De Minister schrijft op pagina 6 van de brief:

‘Door het stellen van een dergelijke termijn zou de irritatie bij consumenten verder af moeten nemen. Ik ben van mening dat het stellen van een termijn een te zwaar middel is voor het beoogde doel en geen recht
doet aan het sterk uiteenlopende karakter van klantrelaties. Daarbij weegt mee dat er maar een beperkt aantal signalen specifiek hierover bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) binnenkomt. Dit is mogelijk een indicatie datde meeste bedrijven wel aanvoelen binnen welke periode ze een ex-klant nog kunnen benaderen.’ (pagina 6)

De gehele brief kunt u hier downloaden (pdf, 124 kb)