Marktonderzoek uitgezonderd Bel-me-niet register

Marktonderzoek uitgezonderd Bel-me-niet register

In zijn brief van 7 mei 2013 heeft Minister Kamp laten weten dat telefonisch marktonderzoek niet onder de regeling van het Bel-me-niet register valt. En omdat de marktonderzoek sector voorziet in een eigen afmeldmogelijkheid is er naar de mening van de Minister geen aanleiding om het Bel-me-niet register uit te breiden. Wel geeft Minister Kamp aan dat hij nadrukkelijker wil communiceren dat het Bel-me-niet register niet werkt tegen telefonisch marktonderzoek.

Uit de brief:
‘Onderzoekfilter
Tijdens het AO Telecom van 21 november 2012 is door het lid Van Dam (PvdA) gevraagd telefonisch onderzoek in het Bel-me-niet register op te nemen. Het Bel-me-niet register gaat over ‘ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden’. Telefonische informatievergaring ten behoeve van markt- en verkiezingsonderzoek valt niet onder deze definitie. Wel is er een vrijwillig register voor markt- en verkiezingsonderzoek, opgezet door de sector zelf (MOA Onderzoekfilter), waarvan alle gerenommeer de marktonderzoekbureaus lid zijn.
n totaal zijn circa 40 partijen bij het Onderzoekfilter aangesloten en komen er niet of nauwelijks klachten binnen van mensen die ingeschreven staan en toch gebeld worden. Om die reden zie ik geen noodzaak om telefonisch onderzoek in het Bel-me-niet register op te nemen. Wel zal ik, conform de uitkomsten van de evaluatie van het Bel-me-niet register, nog meer aandacht besteden aan communicatie rondom het Bel-me-niet register, zodat nog duidelijker wordt dat inschrijving in het register niet beschermt tegen telefonisch markt- en verkiezingsonderzoek. Tevens is de link naar het Onderzoekfilter beter vindbaar
gemaakt op de site van het Bel-me-niet register.’ (pagina 6 onderaan/pagina 7 bovenaan)

De gehele brief kunt u hier downloaden (pdf, 124 kb)