OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register

OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register

De OPTA is van mening dat outbound telemarketeers tot op zekere hoogte zelf dienen
te bepalen op welke wijze tijdens het gesprek actief op het bestaan van het Bel-me-niet register wordt gewezen en aan de opt-out mogelijkheden (recht van verzet en opname in het register) vorm wordt gegeven. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een IVR-syteem. Echter constateert de OPTA kennelijk gebreken in de wijze waarop dit wordt uitgevoerd.De introductietekst waarmee het IVR-systeem door de agent tijdens het ongevraagde outbound gesprek,naar prospects en naar klanten wordt aangekondigd is cruciaal. Het moet voor een gemiddelde consument ten aanzien van het recht van verzet en de mogelijkheid tot inschrijving in het bel-me-niet register duidelijk, eenvoudig en ondubbelzinnig zijn.
Een abonnee moet weten dat er na het gesprek met de agent nog een IVR-tekst volgt,wat die tekst inhoudt en met welk doel deze tekst wordt afgespeeld.

Wanneer in de introductietekst door de agent de abonnee enkel in algemene zin wordt gewezen op ‘uitleg of voorlichting over uw rechten van telemarketing’ of woorden van gelijke algemene strekking is het voor een gemiddelde consument niet (voldoende) duidelijk dat de abonnee door aan de lijn te blijven via het IVR-systeem gebruik kan maken van het recht van verzet en de mogelijkheid om zich direct in te schrijven in het register om niet meer gebeld te worden door andere bedrijven en organisaties.

Het gaat er dus om of het duidelijk is voor de gemiddelde consument of het duidelijk is wat er gaat gebeuren. Gemiddelde consument zo’n lekker objectief criterium. Ook als de Telecommunicatiewet wordt uitgevoerd zoals het hoort, kan het nog steeds tekort schieten wanneer het voor de gemiddelde consument niet duidelijk is. (PS als u het nog snapt dan bent u waarschijnlijk een bovengemiddelde consument.)

Het toepassen van een onduidelijke introductietekst betekent de facto dat artikel 11.7, twaalfde lid jo. vijfde lid, Telecommunicatiewet niet wordt nageleefd. Daarenboven komt dat wanneer de abonnee “voortijdig� (voordat het IVR-systeem wordt gestart) reeds tijdens het gesprek uit eigen beweging heeft aangegeven dat hij niet meer gebeld wil worden of ingeschreven wil worden in het register, moet dit per direct uitgevoerd worden. Dan mag de abonnee dus niet alsnog worden doorverwezen naar het IVR-systeem.

De OPTA zet dus ook op dit aspect fors in op de handhaving van de Telecommunicatiewet, u bent gewaarschuwd.