‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) in werking treden in Nederland en de rest van de Europese Unie en de Europese economische Ruimte.

Dit betekent dat dit het moment is voor een ‘last call’ voor organisaties om zich voor te gaan bereiden op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de vele jaren van relevante ervaring op dit dossier, is het voor de consultants van Singewald Consultants Group (SCG) niet de eerste keer dat zij nieuwe ‘privacy-wetgeving’ bij organisaties implementeren of organisaties daarbij coachen. De Wet persoonsregistraties en de Wet bescherming persoonsgegevens gingen de AVG immers al voor.

Invoering van de AVG/GDPR is niet alleen een taak van externen, het is van groot belang dat de organisatie zelf ook over voldoende kennis beschikt over dit onderwerp. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft SCG een ‘vijftien stappen plan naar de AVG in 2018’ opgesteld. In dit stappenplan worden concrete suggesties gedaan om de AVG/GDPR in te voeren binnen uw organisatie. De komende periode zal dit worden aangevuld met white papers, op het gebied van HR, internationaal gegevensverkeer, direct marketing en marktonderzoek.

SCG wordt veelvuldig gevraagd om als trainer/spreker/docent op te treden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Om deze trainingen in een andere vorm te geven, dan als onderdeel van een cursus of interne trainingen en daarmee open te stellen voor andere geïnteresseerden, is het Digital Privacy Institute opgericht.

Het Digital Privacy Institute is gespecialiseerd in trainingen op het gebied van:
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
• Verordening Privacy en Elektronische Communicatie (wanneer deze verordening is vastgesteld)
• Compliance trainingen

Voor een overzicht van de diensten van het Digital Privacy Institute klik hier.