Singewald herkozen tot Board-member FEDMA

Singewald herkozen tot Board-member FEDMA

Op 1 juli 2014 is Alexander Singewald herkozen tot lid van de Board van de FEDMA, de Europese brancheorganisatie voor direct en interactieve marketing.
Hiermee is Alexander Singewald, met enkele tussenpozen, een van de langstzittende Board members van de FEDMA.
Diana Jansen, die ook reeds deel uitmaakte van de FEDMA Board, is ook herkozen en vervult de functie van voorzitter: klik hier.

Informatie over de FEDMA zie www.fedma.org