Singewald herkozen tot Board-member FEDMA
Bericht

Singewald herkozen tot Board-member FEDMA

Op 1 juli 2014 is Alexander Singewald herkozen tot lid van de Board van de FEDMA, de Europese brancheorganisatie voor direct en interactieve marketing. Hiermee is Alexander Singewald, met enkele tussenpozen, een van de langstzittende Board members van de FEDMA. Diana Jansen, die ook reeds deel uitmaakte van de FEDMA Board, is ook herkozen en...

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders
Bericht

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

De Europese Colleges bescherming persoonsgegevens hebben de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’ van de FEDMA op 13 juli 2010 goedgekeurd. Volgens de opinie van de Toezichthouders verdient deze Europese gedragscode goedkeuring omdat deze een nadere uitwerking geeft van de omgang met persoonsgegevens bij member-get-members...