Bel-me-niet register per 1 oktober 2009 ook voor zzp’ers, vof’s, eenmanszaken

Bel-me-niet register per 1 oktober 2009 ook voor zzp’ers, vof’s, eenmanszaken

Het Ministerie van Economische Zaken blijft, ook tijdens een voorlichtingsmiddag over het Bel-me-niet register, volhouden dat het Bel-me-niet register ook van toepassing is voor zzp’ers, vof’s, eenmanszaken, etc. Dit terwijl het Bel-me-niet register is ingesteld om ‘consumenten’ de mogelijkheid te geven om het telefoonnummers te blokkeren.
Het Ministerie gaat hier dus verder en brengt ook een niet onaanzienlijk deel van de business-to-business markt onder de werking van het Bel-me-niet register. Bedrijven zijn dus ook verplicht om zakelijke adresbestanden te ontdubbelen met het Bel-me-niet register. Want wordt dit niet gedaan dan kan de OPTA een boete opleggen die kan oplopen tot € 450.000,- per overtreding. Onder het huidige Infofilter regime geldt deze verplichting niet.  En deze wijziging van de Telecommunicatiewet is hier niet voor bedoeld: het ging om particulieren de mogelijkheid te geven om zich af te melden.
Opmerkelijk is de motivering: kleine bedrijven vinden het hinderlijk dat zij worden gebeld met een aanbieding. Ik vraag mij alleen maar het volgende af: hoe werven deze kleine bedrijven dan klanten?
Juist ja, via de telefoon en niet met een (landelijke) reclamecampagne of een dagblad advertentie. En het gebruik van de telefoon wordt nu beperkt. En het e-mailen naar kleine bedrijven is ook niet meer zonder meer toegestaan, daarvoor is toestemming nodig.
En dat in tijden van crisis en grote dreigende werkloosheid.
Het Ministerie van Economische Zaken kan haar naam, met al deze beperkende maatregelen maar beter veranderen in het Ministerie voor Consumenten Bescherming.