Bel-me-niet register per 1 oktober 2009

Bel-me-niet register per 1 oktober 2009

De eerder voorziene inwerkingtreding per 1 juli 2009 van het wettelijke Bel-me-niet register op basis van de Telecommunicatiewet is uitgesteld tot 1 oktober 2009. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt op 29 april 2009.
Om het bedrijfsleven de tijd te geven om zich goed op de nieuwe wetgeving voor te bereiden is besloten de wet per 1 oktober in werking te laten treden. Belangrijkste verschil vanaf 1 oktober met de huidige situatie is dat het register dan door alle telemarketingbedrijven moet worden geraadpleegd. Bedrijven die het register niet raadplegen kunnen vanaf die datum worden aangepakt. OPTA gaat toezicht houden op de naleving van de wettelijke taken.
datum: 29 april 2009