‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bericht

‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) in werking treden in Nederland en de rest van de Europese Unie en de Europese economische Ruimte. Dit betekent dat dit het moment is voor een ‘last call’ voor organisaties om zich voor te gaan bereiden op de invoering van de Algemene...

Singewald Consultants Group 3.0
Bericht

Singewald Consultants Group 3.0

Met trots presenteer ik u vandaag Singewald Consultant Group 3.0. 3.0?, hoor ik u zeggen? Ooit in 1998 begonnen onder Wet persoonsregistraties, in 2000 werd deze wet vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dus sprake van een derde...

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016
Bericht

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016

In het Staatsblad van 10 juli 2015 is bekend gemaakt dat de wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot meldplicht daalekken en uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp, in werking zullen treden op 1 januari 2016. Documenten: Nieuwe wetsartikelen Wet bescherming persoonsgegevens Inwerkingstredingsbesluit  

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP
Bericht

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op...

Autoriteit Consument & Markt van start per 1 april 2013
Bericht

Autoriteit Consument & Markt van start per 1 april 2013

Autoriteit Consument & Markt van start De Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) zijn verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de fusie van deze organisaties. De nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt gaat per 1 april van start. “Door de samenvoeging brengen we het beste uit...

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking
Bericht

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking

Per 1 januari 2013 is het volledige artikel met betrekking tot cookies in de Telecommunicatiewet inwerking getreden. Dit betekent dat de Toezichthouder (College bescherming persoonsgegevens) er vanuit gaat (rechtsvermoeden) dat met tracking cookies die werking hebben over meerdere websites heen, persoonsgegevens verwerken. Het moet dan wel gaan om tracking cookies die (persoons)gegevens verzamelen, combineren of...

Minister Kamp: nadere voorwaarden first party analytics cookies, zonder toestemming
Bericht

Minister Kamp: nadere voorwaarden first party analytics cookies, zonder toestemming

20-12-2012 Minister Kamp heeft op 20 december 2012 een brief gezonden naar de Tweede Kamer waarin hij schrijft: ‘dat, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, er mogelijkheden zijn de wet zo toe te passen dat voor het plaatsen en lezen van first party analytische cookies geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker.’ Minister...

Bericht

Interservice consultatie nieuwe Regeling gegevensbescherming gestart

Vandaag is bekend geworden dat de Europese Unie haar eerste voorstel heeft gepubliceerd voor een nieuwe Europese wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Marketing wordt, in dit voorstel, afhankelijk gesteld van toestemming van de betrokkene. Dit betekent, bij doorgang, het einde van bijvoorbeeld listbroking. En ook affiliate marketing komt onder druk te...

Yonsei University Certificate of Gratitude
Bericht

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is...

  • 1
  • 2