Upload licentie bel-me-niet register verplicht voor iedereen die belt voor commerciële, charitatieve of Ideële doeleinden

Upload licentie bel-me-niet register verplicht voor iedereen die belt voor commerciële, charitatieve of Ideële doeleinden

Op 1 oktober 2009 zal het wettelijke bel-me-niet register in werking treden. Enkele dagen voor de inwerkingtreding zal het Ministerie van Economische Zaken een regeling publiceren waaruit blijkt dat iedereen die belt naar uitsluitend klanten, weliswaar niet dient te ontdubbelen met het bel-me-niet register, maar wel een upload licentie dient te nemen. Aan deze licentie zijn weliswaar geen kosten verbonden, maar het leidt wel tot extra administratieve verplichtingen voor organisaties.

In ieder outbound telemarketing gesprek naar klanten (personen van wie in het kader van een verkoop de contactgegevens zijn verkregen) en prospects dient te worden gewezen op het recht van verzet direct bij de organisatie en de mogelijkheid om te worden opgenomen in het bel-me-niet register. Een verzoek om te worden opgenomen in het bel-me-niet register moet door de organisatie binnen tien dagen worden doorgegeven aan het bel-me-niet register.

Er zal echter blijken dat het uploaden van blokkeringsverzoeken, door het bel-me-niet register altijd gekoppeld wordt aan een campagne die bij het bel-me-niet register bekend dient te zijn. Ook wanneer er alleen wordt gebeld naar klanten is het noodzakelijk om de campagne te melden bij het bel-me-niet register, ook al is er geen wettelijke verplichting om het bestand met klanten te ontdubbelen met het bel-me-niet register.

Hiermee krijgt het Ministerie van Economische Zaken door het bel-me-niet register, waarvan de beheerder de Stichting Infofilter is, een compleet zicht op alle outbound telemarketing activiteiten die in Nederland worden uitgevoerd. Deze informatie is daarnaast ook beschikbaar voor toezichthouders zoals de OPTA.

En daaraan wordt nog toegevoegd artikel 3.3 van de concept Algemene voorwaarden van het bel-me-niet register. Deze bepaling luidt:
‘Misbruik of oneigenlijk gebruik van het register of de licentie wordt vastgesteld naar oordeel van de beheerder en wordt door de beheerder aangegeven bij de toezichthoudende instanties, waaronder maar niet beperkt tot OPTA.’

Hoe was dat gezegde ook al weer: ‘het mes snijdt aan twee kanten.’