Goede Doelen hard getroffen; Staatssecretaris komt belofte niet na Bel-me-niet register

Goede Doelen hard getroffen; Staatssecretaris komt belofte niet na Bel-me-niet register

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft tijdens de behandeling van de Telecommunicatiewet in de Eerste Kamer, toegezegd dat er een speciale deelblokkering zou komen voor Goede Doelen:
‘Om toch tegemoet te komen aan goede doelen heb ik ervoor gezorgd dat men bij het bel-me-niet register een gedifferentieerde aanmelding kan doen. Er kan een deelblokkade in het register worden opgenomen, waarbij de consumenten ervoor kunnen kiezen om telemarketing voor goede doelen toe te staan.’

Echter na nu blijkt, komt er geen regelgeving waarbij kan worden afgedwongen dat de specifieke deelblokkade voor Goede Doelen in telefoongesprekken wordt aangeboden.

Het Ministerie van Economische Zaken laat, als reactie op een vraag hierover, vandaag het volgende weten:
‘Naar aanleiding van uw vraag wil ik u verwijzen naar de Nota van Toelichting van het “Besluit van 26 februari 2009, houdende de inrichting van het bel-me-niet-register (Besluit bel-me-niet-register)” waarin staat vermeld:
“Wanneer een abonnee tijdens een telemarketing gesprek wordt gewezen op het recht van verzet, wordt ook gewezen op de mogelijkheid om zich in te schrijven bij het register. Als de abonnee daar gebruik van wil maken, moet hij ingeschreven kunnen worden. Hoe dat gebeurt, is mede afhankelijk van de infrastructuur waar degene die de ongevraagde communicatie overbrengt, over beschikt. Het is goed mogelijk dat wordt doorgeschakeld naar een IVR, dat dan op eenzelfde wijze kan functioneren als hiervoor beschreven. Het is echter ook mogelijk dat aangevinkt wordt dat de betreffende abonnee ingeschreven wil worden en dat dan op een later moment alle abonnees die dat hebben aangegeven, worden doorgegeven aan de beheerder van het register. Weer een andere variant is dat degene die de ongevraagde communicatie overbrengt, dit op papier aantekent en dan later doorgeeft.”

Vanwege de verschillende mogelijkheden voor registratie bij het bel-me-niet-register, alsmede een bijbehorende minimale last voor de consument, is ervoor gekozen om de wijze van inschrijving niet in wet- en regelgeving op te nemen. Evenmin zal in wet- en regelgeving worden vastgelegd hoe aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. recht van verzet (al dan niet voor een of meerdere deelblokkaders) dient te worden voldaan.’

Het lijkt erop dat de Staatssecretaris de belofte waarmee het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is geloodst, niet gestand zal doen. En de Goede Doelen op korte termijn telefonisch geen nieuwe leden of donateurs kunnen werven.