Regeling tarieven bel-me-niet register eindelijk gepubliceerd, rekent u even mee?

Regeling tarieven bel-me-niet register eindelijk gepubliceerd, rekent u even mee?

Op 1 oktober 2009 is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013, houdende de vaststelling van de tarieven voor het
bel-me-niet-register en de bestandsindeling (Regeling tarieven bel-me-niet-register).
De Regeling kan hier worden gedownload.

Opmerkelijk is de passage in de toelichting over de administratieve lasten. Het geeft een kijkje in de keuken van de begroting van het Bel-me-niet register:

‘Volgens de begroting van het bel-me-niet-register worden er 80 gebruikers van de zogeheten
ontdubbelfabriek verwacht, 125 partijen die het bestand downloaden en 20 afnemers van een licentie
om het ontdubbelingsbestand te verkrijgen. Bij de aanvragen hiervoor moeten NAW gegevens en
enkele gegevens over de campagne worden ingevuld via een webapplicatie. Uitgaande van een
tijdsbesteding van 15 minuten per keer en een uurtarief van € 30,– geeft dit per keer € 7,50 aan
administratieve lasten.’

Rekent u even mee:
80 markeer licenties (ontdubbel fabriek) à gemiddeld € 1450,-
125 download licenties à maximaal € 20.500,- , à minimaal € 10.000,-
20 servicelicenties à € 3.500,-
De exploitatie van Bel-me-niet register ligt ergen tussen  € 1.436.000,- en € 2.748.500,-.

Verder is er ten opzichte van de concept versie een nieuwe licentie bij gekomen, namelijk de licentie voor een gebruiker voor een enkel merk die gedurende het hele jaar campagne voert.
Een dergelijke gebruiker betaalt het forfaitaire bedrag voor 13 maal 4 weken. 13 maal € 1.500,– is € 19.500,– plus € 1000,– eenmalig jaartarief is in totaal € 20.500,– per jaar per merk of dienst. De gebruiker kan dan vaker het bestand downloaden dan eenmaal elke vier weken. Daaraan wordt toegevoegd: ‘Dat is in het belang van de ingeschreven consumenten.’, in de toelichting op de Regeling.

De licentie voor de databewerkers is in deze Regeling niet opgenomen. De toelichting op het besluit stelt:
‘In het belang van een goed functioneren van het register en het belang van de in dat register
opgenomen abonnees is het gewenst dat de gegevens uit het register ook ter beschikking staan aan
ondernemingen die handelen in gegevens. Deze ondernemingen, de zogenaamde databewerkers,
waaronder listbrokers, listowners en listmanagers, zijn dan in staat om bestanden met gegevens aan
te bieden, waarin niet langer de personen zijn opgenomen, wier gegevens in het register staan
opgenomen. De gegevens in het register kunnen slechts uitgeleverd worden met het doel de personen
die dat hebben aangegeven te beschermen tegen deze ongevraagde communicatie. Databewerkers
kunnen in overleg treden met de beheerder van het register en afspraken maken over de mogelijke
uitlevering van gegevens. Deze uitlevering kan aan voorwaarden gebonden zijn, en het blijft aan de
beheerder van het register of hij wel of geen overeenkomst met betrekking tot die gegevens wil
aangaan.’
De databewerkers kunnen zich dus niet beroepen voor de service licentie op de Regeling. Databewerkers  zullen dus nader in overleg dienen te treden met de beheerder om een regeling te treffen.
Dit is anders voor call centers. De service licentie voor call centers is wel geregels in artikel 6.