OPTA publiceert Standpunt Telemarkting 2011

OPTA heeft haar Standpunt Telemarketing 2011 gepubliceerd. In dit document geeft OPTA uitleg over zjin interpretatie en toepassing van de telemarketingregels in de (handhavings)praktijk.

De OPTA komt volgens een begeleiden schrijven tot de standpunt omdat zij 1,2 miljoen euro aan boetes heeft opgelegd, maar nog niet alle boetebesluiten zijn gepubliceerd. Met dit Standpunt maakt de OPTA inzichtelijk hoe de OPTA in alle gevallen de Telecommunicatiewet heeft toegepast.

klik hier voor het Standpunt.