‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bericht

‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) in werking treden in Nederland en de rest van de Europese Unie en de Europese economische Ruimte. Dit betekent dat dit het moment is voor een ‘last call’ voor organisaties om zich voor te gaan bereiden op de invoering van de Algemene...

Singewald Consultants Group 3.0
Bericht

Singewald Consultants Group 3.0

Met trots presenteer ik u vandaag Singewald Consultant Group 3.0. 3.0?, hoor ik u zeggen? Ooit in 1998 begonnen onder Wet persoonsregistraties, in 2000 werd deze wet vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dus sprake van een derde...

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016
Bericht

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016

Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens meteen kunnen worden overgedragen naar de VS. Zie volgende passage in persbericht: ‘ Volgende stappen: Het “adequaatheidsbesluit” zal vandaag ter kennis van de lidstaten worden gebracht en zal daardoor onmiddellijk in werking treden. Aan...

Bericht

ESOMAR publiceert Cookie-Guide

ESOMAR is offering support to research companies with its new Practical Guide on Cookies to help companies understand new EU law regulating companies’ use of cookies and similar technologies The recently amended EU law, known as the e-Privacy Directive, will affect every organisation doing business and/or contacting research participants in the EU. Any organisation operating...

Yonsei University Certificate of Gratitude
Bericht

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is...

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders
Bericht

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders

De Europese Toezichthouders (artikel 29 werkgroep) hebben een persbericht uitgebracht waarin Google, Microsoft and Yahoo! worden beschuldigd van het feit dat zij in strijd handelen met de Europese Privacy richtlijn. De artikel 29 werkgroep wijst er op dat deze partijen onvoldoende onafhankelijk inzicht willen geven in het anonimiseren van zoekgegevens en/of persoonsgegevens te lang bewaren....