Regels b-to-b e-mailmarketing treden in werking op 1 oktober 2009
Bericht

Regels b-to-b e-mailmarketing treden in werking op 1 oktober 2009

Inleiding Per 1 oktober 2009 gaan de regels die sinds 19 mei 2004 gelden voor het e-mailen naar consumenten ook gelden voor het e-mailen naar bedrijven. Na 1 oktober 2009 is het e-mailen naar bedrijven (rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf) als hoofdregel alleen toegestaan met voorafgaande toestemming....