‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bericht

‘Last call’ voor Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) in werking treden in Nederland en de rest van de Europese Unie en de Europese economische Ruimte. Dit betekent dat dit het moment is voor een ‘last call’ voor organisaties om zich voor te gaan bereiden op de invoering van de Algemene...

Singewald Consultants Group 3.0
Bericht

Singewald Consultants Group 3.0

Met trots presenteer ik u vandaag Singewald Consultant Group 3.0. 3.0?, hoor ik u zeggen? Ooit in 1998 begonnen onder Wet persoonsregistraties, in 2000 werd deze wet vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dus sprake van een derde...

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016
Bericht

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016

Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens meteen kunnen worden overgedragen naar de VS. Zie volgende passage in persbericht: ‘ Volgende stappen: Het “adequaatheidsbesluit” zal vandaag ter kennis van de lidstaten worden gebracht en zal daardoor onmiddellijk in werking treden. Aan...

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016
Bericht

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016

In het Staatsblad van 10 juli 2015 is bekend gemaakt dat de wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot meldplicht daalekken en uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp, in werking zullen treden op 1 januari 2016. Documenten: Nieuwe wetsartikelen Wet bescherming persoonsgegevens Inwerkingstredingsbesluit  

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP
Bericht

AANGENOMEN: Wetgeving datalekken en boetebevoegdheid AP

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op...

Nieuwe Codes per 1 januari 2014
Bericht

Nieuwe Codes per 1 januari 2014

Gedragscode voor promotionele kansspelen Deze per 1 januari 2014, herziene tekst geeft regels voor het organiseren van promotionele kansspelen. De versie per 1 januari 2014 vervangt de eerder versie van de Gedragscode promotionele kansspelen (1 januari 2006). De belangrijkste wijzigingen zijn: Een promotioneel kansspel omvat maximaal twintig trekkingen. Het aantal trekkingen is hiermee verhoogd van...

Cbp: toestemming en cookies
Bericht

Cbp: toestemming en cookies

Het College bescherming persoonsgegevens is van mening dat door de beantwoording met betrekking tot kamervragen over de wijze waarop de NPO de cookie-regelgeving heeft geimplementeerd de indruk kan ontstaan dat het de NPO zou zijn toegestaan om met één enkele (algemene) toestemmingsvraag diverse soorten cookies te mogen plaatsen en uitlezen in de browsers van bezoekers van...

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking
Bericht

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking

Per 1 januari 2013 is het volledige artikel met betrekking tot cookies in de Telecommunicatiewet inwerking getreden. Dit betekent dat de Toezichthouder (College bescherming persoonsgegevens) er vanuit gaat (rechtsvermoeden) dat met tracking cookies die werking hebben over meerdere websites heen, persoonsgegevens verwerken. Het moet dan wel gaan om tracking cookies die (persoons)gegevens verzamelen, combineren of...

Bericht

Interservice consultatie nieuwe Regeling gegevensbescherming gestart

Vandaag is bekend geworden dat de Europese Unie haar eerste voorstel heeft gepubliceerd voor een nieuwe Europese wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Marketing wordt, in dit voorstel, afhankelijk gesteld van toestemming van de betrokkene. Dit betekent, bij doorgang, het einde van bijvoorbeeld listbroking. En ook affiliate marketing komt onder druk te...

  • 1
  • 2