Nieuwe Codes per 1 januari 2014

Gedragscode voor promotionele kansspelen

Deze per 1 januari 2014, herziene tekst geeft regels voor het organiseren van promotionele kansspelen.
De versie per 1 januari 2014 vervangt de eerder versie van de Gedragscode promotionele kansspelen (1 januari 2006).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een promotioneel kansspel omvat maximaal twintig trekkingen. Het aantal trekkingen is hiermee verhoogd van dertien naar twintig. (artikel 2)
  • De communicatiekosten mogen tot ten hoogste € 0,45 bedragen per deelname. De totale communicatiekosten per deelname zijn hiermee verlaagd van € 0,60 naar € 0,45. (artikel 3, lid 2)
  • De aanbieder dient voorafgaand aan de deelname duidelijk te maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is. (artikel 4, lid 2)
  • Ter bescherming van de consument dienen alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk te worden uitgekeerd. De zogenaamde sweepstakes blijven nog steeds toegestaan. (artikel 4, lid 9)
  • De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel bevat de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 5, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden dienen gratis ter beschikking te worden gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers en dienen op eenvoudige wijze te zijn raadplegen. (Artikel 7, lid 1)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden bevatten informatie over het aantal trekkingen. (Artikel 7, lid 2)
  • De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijden de looptijd van een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. (artikel 7, lid 3)
  • Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen. (Artikel 9, lid 3)

Let op de Gedragscode laat ook kleine promotionele kansspelen (maximale prijzenpot € 4.500,-) onder minder beperkender voorwaarden, zie artikel 8.

De meest ingrijpende wijziging is de definitie van een ‘promotie’. Volgens de toelichting op artikel 1 lid 6 voldoet ‘ Het organiseren van een kansspel met als enkele doel om daarmee persoonsgegevens te verzamelen’ niet aan de Gedragscode. Een dergelijk promotioneel kansspel wordt gezien als een verboden kansspel.

Nieuwe toezichthouder: Kansspelautoriteit voor promotionele kansspelen

De gewijzigde gedragscode geeft de Kansspelautoriteit nieuwe bevoegdheden om effectief toezicht te kunnen houden op de naleving van de code. Zo krijgt de Kansspelautoriteit het recht tot inzage met betrekking tot de opbouw van de communicatiekosten (artikel 3, lid 5 gedragscode). Verder krijgt de Kansspelautoriteit het recht tot inzage in de wijze waarop de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden (artikel 4, lid 6 gedragscode) . Tot slot kan de Kansspelautoriteit de aanbieder verplichten een overzicht te verschaffen van de uitgekeerde prijzen en premies (Artikel 4, lid 7 gedragscode).

Klik hier voor de tekst van de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

De Reclamecode social media (RSM)

De RSM maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. Deze Code beoogt transparantie in Social Media Marketing te bevorderen, door de relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te maken. Dat reclame herkenbaar moet zijn staat al in artikel 11 van de Nederlandse Reclame Code. In de RSM worden allerlei voorbeelden gegeven op welke wijze kenbaar kan worden gemaakt dat er sprake is van een ”reclame-bericht’.

Voorbeelden zijn:

Persoonlijke weblogs
● Ik ontving productnaam van merk.
● Merk stuurde me productnaam.
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.

Review/ thema weblogs
● Ik ontving productnaam van merk voor een review.
● Ik ben betaald door merk voor een review.
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.

Reacties in online fora
● Ik ontving productnaam van merk.
● Ik ben betaald door merk.
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.
● Ik ben een medewerker [of vertegenwoordiger] van merk.

Microblogs
Maak gebruik van een hashtag, zoals:
● #spon (gesponsord)
● #paid (betaald)
● #sample (sample)
● #adv (advertentie)
● #prom (promoted)

Status updates in sociale netwerken
● Ik ontving productnaam van merk
● Ik ben betaald door merk
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.

In het geval dat status updates worden gelimiteerd door een aantal karakters gevruik dan de wijze die voor die voor de microblogs is omschreven.

Video & foto communities
Bij de omschrijving van de geplaatste content.
● Ik ontving productnaam van merk
● Ik ben betaald door merk
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.

Podcast
Bij de omschrijving van de geplaatste content en vermelding in de podcast zelf.
● Ik ontving productnaam van merk.
● Ik ben betaald door merk.
● Het bedrijf/merk stimuleerde mij tot dit bericht.

Klik hier voor de tekst van de Reclamecode social media.

Deze beschrijvingen zijn slechts indicatief en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.