Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boete bevoegdheid Cbp: 1 januari 2016

In het Staatsblad van 10 juli 2015 is bekend gemaakt dat de wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot meldplicht daalekken en uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp, in werking zullen treden op 1 januari 2016.

Documenten:

Nieuwe wetsartikelen Wet bescherming persoonsgegevens

Inwerkingstredingsbesluit