Interservice consultatie nieuwe Regeling gegevensbescherming gestart

Vandaag is bekend geworden dat de Europese Unie haar eerste voorstel heeft gepubliceerd voor een nieuwe Europese wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Marketing wordt, in dit voorstel, afhankelijk gesteld van toestemming van de betrokkene. Dit betekent, bij doorgang, het einde van bijvoorbeeld listbroking. En ook affiliate marketing komt onder druk te staan.

Als het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden afhankelijk wordt gemaakt van toestemming (zoals naar in het concept zou staan), zal dit nieuwe toetreders tot de markt beperken en de keus voor consumenten uit aanbieders beperken.
Het is immers niet meer mogelijk om een adressenbestand te huren van de beoogde doelgroep om vervolgens een direct mail te verzenden, aangezien de verzender geen toestemming heeft.
Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen online en offline (direct) marketing.

Het lijkt dat er op enkele punten er een gebrek is aan een belangenafweging tussen de belangen van geregistreerden/consumenten en bedrijven.

Stay tuned voor meer informatie.