Cbp: toestemming en cookies

Cbp: toestemming en cookies

Het College bescherming persoonsgegevens is van mening dat door de beantwoording met betrekking tot kamervragen over de wijze waarop de NPO de cookie-regelgeving heeft geimplementeerd de indruk kan ontstaan dat het de NPO zou zijn toegestaan om met één enkele (algemene) toestemmingsvraag diverse soorten cookies te mogen plaatsen en uitlezen in de browsers van bezoekers van haar websites, voor een reeks van verschillende doeleinden, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk zou zijn voor het uitvoeren van de mediawettelijke taak.

De NPO biedt bezoekers geen andere keuze dan (in een keer) toestemming te geven voor alle soorten cookies, inclusief tracking cookies. Wie deze toestemming weigert, krijgt geen toegang tot de – met publiek geld verspreide – informatie en uitzendingen van de publieke omroepen. Er is echter geen (digitaal) alternatief beschikbaar, waardoor kan worden gesteld dat de NPO een situationele monopoliepositie heeft. Door het afdwingen van toestemming voor tracking cookies betalen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens. Van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming is daarom geen sprake.

Klik hier voor de brief (pdf).