EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016
Bericht

EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016

Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens meteen kunnen worden overgedragen naar de VS. Zie volgende passage in persbericht: ‘ Volgende stappen: Het “adequaatheidsbesluit” zal vandaag ter kennis van de lidstaten worden gebracht en zal daardoor onmiddellijk in werking treden. Aan...