Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft regels, ondermeer op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek.

Een  belangrijk uitgangspunt is dat er in de rapportages nooit identificeerbare persoonsgegevens mogen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvoor zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek bestaat uit een aantal documenten, waarbij de Tien Gouden Regels a een ‘quick reference card’ kunnen worden gebruikt.

Links naar de documenten: