FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

De Europese Colleges bescherming persoonsgegevens hebben de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’ van de FEDMA op 13 juli 2010 goedgekeurd.

Volgens de opinie van de Toezichthouders verdient deze Europese gedragscode goedkeuring omdat deze een nadere uitwerking geeft van de omgang met persoonsgegevens bij member-get-members campagnes, het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen en het overzicht van best practices bij unsubscribe.

De tekst van de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’, kunt u hier downloaden

De opinie van de Europese Colleges bescherming persoonsgegevens, kunt u hier downloaden.