Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren.

Verder is er geen verplichting meer om via dag-, nieuws- of huis aan huisbladen het recht van verzet bekend te maken. Dit wordt gewijzigd in een verplichting om passende maatregelen te nemen om de betrokkenen te informeren over het absolute recht van verzet.
De verplichting om in iedere rechtstreeks toegezonden boodschap te wijzen op het recht van verzet blijft onverkort van toepassing.
Deze wijziging is aangebracht in artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij grensoverschrijdend gegevensverkeer naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt is toegestaan indien, naast de reeds bestaande mogelijkheden, het modelcontract van de Europese Unie wordt gebruikt, Wordt dit modelcontract gebruikt dan is het aanvragen van een vergunning bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer wettelijk verplicht. Uiteraard dient het modelcontract ongewijzigd te worden gebruikt.

De tekst van de wijzigingswet kan hier worden geraadpleegd.

De bijgewerkte tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens kan hier worden geraadpleegd.