Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012

Het Ministerie van ELENI blijft rommelen met de datum van de inwerkingtreding van de cookie bepaling in de Telecommunicatiewet. Als data zijn sinds 8 mei 2012 genoemd:
1 juli 2012;
voor het einde van mei 2012;
8 juni 2012;
en dan nu het laatste nieuws is: 5 juni 2012.
Op de website antwoordvoorbedrijven.nl is dit bekend gemaakt.

De omkering van de bewijslast of er persoonsgegevens worden verwerkt bij tracking cookies voor commerciele, charitatieve of ideele doeleinden, treedt in werking op 1 januari 2012.