Yonsei University Certificate of Gratitude

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is in 2011 de PIPA, de Koreaanse Wet bescherming persoonsgegevens in werking getreden.

Na een eerste bezoek en congres deelname in 2006, heeft Alexander J.J.T. Singewald in mei 2012 opnieuw een Colloqium aan de Yonsei University verzorgd over de ontwikkelingen in Europa op het gebied van gegevensbescherming.

De samenwerking en informatie uitwisseling zal worden voortgezet, gelet op de ontwikkelingen in Europa en in Zuid-Korea op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens dezelfde reis heeft Alexander J.J.T. Singewald gesproken over de ontwikkelingen in Europa op het CPO Forum 2012, het congres in Zuid-Korea voor Chief Privacy Officers’ Forum. In deze presentatie stond voornamelijk de actualiteit in Europa op het programma, zoals de implemenatie van de cookie richtlijn en de concept Regulation Data Protection van de Europese Unie.

Klik op onderstaand logo voor informatie over het, op 3 mei 2012 gehouden, CPO Forum 2012.