Toekomst bescherming persoonsgegevens
Bericht

Toekomst bescherming persoonsgegevens

De Europese Commissie heeft op 4 november 2010 haar plannen gepresenteerd voor de herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Klik hier voor het document.

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens
Bericht

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft regels, ondermeer op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek. Een  belangrijk uitgangspunt is dat er in de rapportages nooit identificeerbare persoonsgegevens mogen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvoor zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De Gedragscode voor onderzoek en...

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders
Bericht

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

De Europese Colleges bescherming persoonsgegevens hebben de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’ van de FEDMA op 13 juli 2010 goedgekeurd. Volgens de opinie van de Toezichthouders verdient deze Europese gedragscode goedkeuring omdat deze een nadere uitwerking geeft van de omgang met persoonsgegevens bij member-get-members...

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders
Bericht

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders

De Europese Toezichthouders (artikel 29 werkgroep) hebben een persbericht uitgebracht waarin Google, Microsoft and Yahoo! worden beschuldigd van het feit dat zij in strijd handelen met de Europese Privacy richtlijn. De artikel 29 werkgroep wijst er op dat deze partijen onvoldoende onafhankelijk inzicht willen geven in het anonimiseren van zoekgegevens en/of persoonsgegevens te lang bewaren....

Bericht

OPTA start handhaving Telecommunicatiewet

De OPTA heeft drie documenten gepubliceerd met betrekking tot de handhaving van de Telecommunicatiewet, het Bel-me-niet register en de verplichting om te ontdubbelen. De OPTA heeft een adverteerder een waarschuwing gegeven omdat deze niet heeft ontdubbeld met het Bel-me-niet register. Daarenboven heeft de OPTA, vermoedelijk, ook de call centers die actief zijn voor deze adverteerder,...