Minister Kamp: nadere voorwaarden first party analytics cookies, zonder toestemming
Bericht

Minister Kamp: nadere voorwaarden first party analytics cookies, zonder toestemming

20-12-2012 Minister Kamp heeft op 20 december 2012 een brief gezonden naar de Tweede Kamer waarin hij schrijft: ‘dat, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, er mogelijkheden zijn de wet zo toe te passen dat voor het plaatsen en lezen van first party analytische cookies geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker.’ Minister...

Bericht

Interservice consultatie nieuwe Regeling gegevensbescherming gestart

Vandaag is bekend geworden dat de Europese Unie haar eerste voorstel heeft gepubliceerd voor een nieuwe Europese wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Marketing wordt, in dit voorstel, afhankelijk gesteld van toestemming van de betrokkene. Dit betekent, bij doorgang, het einde van bijvoorbeeld listbroking. En ook affiliate marketing komt onder druk te...

Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register
Bericht

Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register

Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register, blijkt uit het Besluit van de Minister van ELENI van 20 augustus 2012, gepubliceerd in de Staatscourant van 21 augustus 2012. De Minister stelt wel eisen aan beveiliging van de gegevens in het Bel-me-niet register, aan de onafhankelijkheid van directie en medewerkers en om de website te splitsen in...

Bericht

ESOMAR publiceert Cookie-Guide

ESOMAR is offering support to research companies with its new Practical Guide on Cookies to help companies understand new EU law regulating companies’ use of cookies and similar technologies The recently amended EU law, known as the e-Privacy Directive, will affect every organisation doing business and/or contacting research participants in the EU. Any organisation operating...

Yonsei University Certificate of Gratitude
Bericht

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is...

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012
Bericht

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012

Het Ministerie van ELENI blijft rommelen met de datum van de inwerkingtreding van de cookie bepaling in de Telecommunicatiewet. Als data zijn sinds 8 mei 2012 genoemd: 1 juli 2012; voor het einde van mei 2012; 8 juni 2012; en dan nu het laatste nieuws is: 5 juni 2012. Op de website antwoordvoorbedrijven.nl is dit...

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd
Bericht

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren. Verder is er geen verplichting meer om via dag-,...

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd
Bericht

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd

Op 25 januari 2012 heeft Commissaris Redding van de Europese Commissie de concept tekst voor een Europese ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gepubliceerd. Met de publicatie komt er een einde aan wilde speculaties over een nieuwe Europese wet die het verwerken van persoonsgegevens aan banden zou leggen. De eerste indruk is dat de tekst een afgewogen tekst...