Marktonderzoek uitgezonderd Bel-me-niet register
Bericht

Marktonderzoek uitgezonderd Bel-me-niet register

In zijn brief van 7 mei 2013 heeft Minister Kamp laten weten dat telefonisch marktonderzoek niet onder de regeling van het Bel-me-niet register valt. En omdat de marktonderzoek sector voorziet in een eigen afmeldmogelijkheid is er naar de mening van de Minister geen aanleiding om het Bel-me-niet register uit te breiden. Wel geeft Minister Kamp...

Geen harde termijn warme klanten / ex klanten
Bericht

Geen harde termijn warme klanten / ex klanten

In zijn brief van 7 mei 2013 heeft Minister Kamp laten weten geen termijn te stellen aan ‘warme contacten’. De Minister was hiertoe uitgenodigd door kamervragen. De Minister schrijft op pagina 6 van de brief: ‘Door het stellen van een dergelijke termijn zou de irritatie bij consumenten verder af moeten nemen. Ik ben van mening...

Bericht

OPTA nuanceert standpunt terugbelafspraken

OPTA: ‘Formeel gezien dient in elk telemarketinggesprek het recht van verzet en de mogelijkheid tot inschrijving in het Bel-me-niet-register (BMNR) te worden aangeboden door de partij (adverteerder en/of callcenter) die belt. Indien echter de consument en de bellende partij afspreken dat het bedrijf of de organisatie op een ander tijdstip terug zal bellen om het...

Cbp: toestemming en cookies
Bericht

Cbp: toestemming en cookies

Het College bescherming persoonsgegevens is van mening dat door de beantwoording met betrekking tot kamervragen over de wijze waarop de NPO de cookie-regelgeving heeft geimplementeerd de indruk kan ontstaan dat het de NPO zou zijn toegestaan om met één enkele (algemene) toestemmingsvraag diverse soorten cookies te mogen plaatsen en uitlezen in de browsers van bezoekers van...

Rechtbank Rotterdam vernietigt megaboete e-mailmarketing
Bericht

Rechtbank Rotterdam vernietigt megaboete e-mailmarketing

Boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 11.7, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. Tot 5 juni 2012 zag het in deze bepaling neergelegde spamverbod alleen op het overbrengen van berichten aan abonnees (en tot 1 oktober 2009 was dit bovendien beperkt tot abonnees die natuurlijke personen zijn). Op OPTA rust de bewijslast hiervan. Het standpunt van...

Autoriteit Consument & Markt van start per 1 april 2013
Bericht

Autoriteit Consument & Markt van start per 1 april 2013

Autoriteit Consument & Markt van start De Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) zijn verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de fusie van deze organisaties. De nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt gaat per 1 april van start. “Door de samenvoeging brengen we het beste uit...

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking
Bericht

Cookiewet artikel per 1 januari 2013 volledig in werking

Per 1 januari 2013 is het volledige artikel met betrekking tot cookies in de Telecommunicatiewet inwerking getreden. Dit betekent dat de Toezichthouder (College bescherming persoonsgegevens) er vanuit gaat (rechtsvermoeden) dat met tracking cookies die werking hebben over meerdere websites heen, persoonsgegevens verwerken. Het moet dan wel gaan om tracking cookies die (persoons)gegevens verzamelen, combineren of...