Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd
Bericht

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren. Verder is er geen verplichting meer om via dag-,...

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd
Bericht

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd

Op 25 januari 2012 heeft Commissaris Redding van de Europese Commissie de concept tekst voor een Europese ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gepubliceerd. Met de publicatie komt er een einde aan wilde speculaties over een nieuwe Europese wet die het verwerken van persoonsgegevens aan banden zou leggen. De eerste indruk is dat de tekst een afgewogen tekst...

Bericht

IAB en EASA zelfregulering is niet voldoende

(Click here for press release.) De artikel 29 Werkgroep (Europese Colleges bescherming persoonsgegevens) heeft een persbericht uitgegeven waarin staat dat de zelfregulering van IAB/EASA niet voldoende is. In het recente overleg tussen de artikel 29 werkgroep en vertegenwoordigers van IAB en EASA heeft de voorzitter van de artikel 29 Werkgroep het op de volgende manier...

Toekomst bescherming persoonsgegevens
Bericht

Toekomst bescherming persoonsgegevens

De Europese Commissie heeft op 4 november 2010 haar plannen gepresenteerd voor de herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Klik hier voor het document.

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens
Bericht

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft regels, ondermeer op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek. Een  belangrijk uitgangspunt is dat er in de rapportages nooit identificeerbare persoonsgegevens mogen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvoor zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De Gedragscode voor onderzoek en...

Goede Doelen hard getroffen; Staatssecretaris komt belofte niet na Bel-me-niet register
Bericht

Goede Doelen hard getroffen; Staatssecretaris komt belofte niet na Bel-me-niet register

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft tijdens de behandeling van de Telecommunicatiewet in de Eerste Kamer, toegezegd dat er een speciale deelblokkering zou komen voor Goede Doelen: ‘Om toch tegemoet te komen aan goede doelen heb ik ervoor gezorgd dat men bij het bel-me-niet register een gedifferentieerde aanmelding kan doen. Er kan een deelblokkade in...

Bel-me-niet register per 1 oktober 2009
Bericht

Bel-me-niet register per 1 oktober 2009

De eerder voorziene inwerkingtreding per 1 juli 2009 van het wettelijke Bel-me-niet register op basis van de Telecommunicatiewet is uitgesteld tot 1 oktober 2009. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt op 29 april 2009. Om het bedrijfsleven de tijd te geven om zich goed op de nieuwe wetgeving voor te bereiden is besloten...

  • 1
  • 2