Nieuwe Code e-mail per 1 januari 2012
Bericht

Nieuwe Code e-mail per 1 januari 2012

26-10-2011 Op 1 januari 2012 zal de nieuwe Code e-mail in werking treden. Deze Code vervangt de huidige twee Codes en is van toepassing op zowel b-to-c e-mail of b-to-b e-mail. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: Geen aparte codes B-to-C en B-to-B; Introductie label: Merk en/of bedrijfsnaam waar toestemming is verkregen, ook op dat...

Bericht

OPTA publiceert Standpunt Telemarkting 2011

OPTA heeft haar Standpunt Telemarketing 2011 gepubliceerd. In dit document geeft OPTA uitleg over zjin interpretatie en toepassing van de telemarketingregels in de (handhavings)praktijk. De OPTA komt volgens een begeleiden schrijven tot de standpunt omdat zij 1,2 miljoen euro aan boetes heeft opgelegd, maar nog niet alle boetebesluiten zijn gepubliceerd. Met dit Standpunt maakt de OPTA...

Bericht

IAB en EASA zelfregulering is niet voldoende

(Click here for press release.) De artikel 29 Werkgroep (Europese Colleges bescherming persoonsgegevens) heeft een persbericht uitgegeven waarin staat dat de zelfregulering van IAB/EASA niet voldoende is. In het recente overleg tussen de artikel 29 werkgroep en vertegenwoordigers van IAB en EASA heeft de voorzitter van de artikel 29 Werkgroep het op de volgende manier...

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk
Bericht

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk Wat verandert er? U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractsperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur. U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn...

Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling
Bericht

Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling

De fusie tussen de NMA, OPTA en de Consumentenautoriteit zal leiden tot een wetteljike basis om informatie met elkaar te delen (en andere organisaties). Of zoals Minister Verhagen stelt: ‘Een eenduidige werkwijze is niet alleen voor de toezichthouder doelmatiger, maar ook duidelijker voor het bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de regels voor bezwaar en beroep.’ Uit...

Cookies: ondubbelzinnige toestemming
Bericht

Cookies: ondubbelzinnige toestemming

De Tweede Kamer heeft het amendement aangenomen dat websites ondubbelzinnige toestemming dienen te vragen voor het plaatsen of uitlezen van cookies. Er is groot ongeloof over het aannemen van het amendement, zie #cookies op twitter voor de berichten. De branche organisaties dienen zich nu voor te bereiden op de behandeling in de Eerste Kamer. Het...

OPTA legt boete op aan adverteerder en call center voor niet ontdubbelen Bel-me-niet register
Bericht

OPTA legt boete op aan adverteerder en call center voor niet ontdubbelen Bel-me-niet register

OPTA heeft op 23 mei 2011 een boetebesluit gepublliceerd waarin zowel aan de adverteerder (opdrachtgever) als aan het call center (opdrachtnemer) een boete is opgelegd van € 175.000 ieder. OPTA is de laatste weken flink bezig met het opleggen van boetes. Als we de geruchten moeten geloven is dit slechts het begin. Deze uitspraak leidt er...

Bericht

Cookies en wetgeving: toestemming, in plaats van browser settings, icoontjes of opt-out constructies

Nederland Het College bescherming persoonsgegevens heeft in haar brief van 14 maart 2011 haar visie gegeven met betrekking tot de interpretatie van de toestemming voor het plaatsen van cookies: Verenigd Koninkrijk: In het op 9 mei 2011 gepubliceerde document stelt het Engelse Cbp (ICO) in een Q&A op pagina 5: ‘I have heard that browser settings can...

OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register
Bericht

OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register

De OPTA is van mening dat outbound telemarketeers tot op zekere hoogte zelf dienen te bepalen op welke wijze tijdens het gesprek actief op het bestaan van het Bel-me-niet register wordt gewezen en aan de opt-out mogelijkheden (recht van verzet en opname in het register) vorm wordt gegeven. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een...

OPTA: Brief aan marktpartijen over spamverbod en telemarketingregels
Bericht

OPTA: Brief aan marktpartijen over spamverbod en telemarketingregels

OPTA ontvangt regelmatig klachten van consumenten en bedrijven die telefonisch, per e-mail of fax zijn benaderd voor de verkoop van producten en diensten. Of voor het werven van donateurs en donaties. Uit de klachten blijkt dat adverteerders gebruik maken van contactgegevens die via (online) prijsvragen en enquêtes zijn verkregen. Het gebruik van dergelijk gegevens kan...