Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling
Bericht

Supertoezichthouder NMA, OPTA en CA: super-gegevensuitwisseling

De fusie tussen de NMA, OPTA en de Consumentenautoriteit zal leiden tot een wetteljike basis om informatie met elkaar te delen (en andere organisaties). Of zoals Minister Verhagen stelt: ‘Een eenduidige werkwijze is niet alleen voor de toezichthouder doelmatiger, maar ook duidelijker voor het bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de regels voor bezwaar en beroep.’ Uit...

Cookies: ondubbelzinnige toestemming
Bericht

Cookies: ondubbelzinnige toestemming

De Tweede Kamer heeft het amendement aangenomen dat websites ondubbelzinnige toestemming dienen te vragen voor het plaatsen of uitlezen van cookies. Er is groot ongeloof over het aannemen van het amendement, zie #cookies op twitter voor de berichten. De branche organisaties dienen zich nu voor te bereiden op de behandeling in de Eerste Kamer. Het...

OPTA legt boete op aan adverteerder en call center voor niet ontdubbelen Bel-me-niet register
Bericht

OPTA legt boete op aan adverteerder en call center voor niet ontdubbelen Bel-me-niet register

OPTA heeft op 23 mei 2011 een boetebesluit gepublliceerd waarin zowel aan de adverteerder (opdrachtgever) als aan het call center (opdrachtnemer) een boete is opgelegd van € 175.000 ieder. OPTA is de laatste weken flink bezig met het opleggen van boetes. Als we de geruchten moeten geloven is dit slechts het begin. Deze uitspraak leidt er...

Bericht

Cookies en wetgeving: toestemming, in plaats van browser settings, icoontjes of opt-out constructies

Nederland Het College bescherming persoonsgegevens heeft in haar brief van 14 maart 2011 haar visie gegeven met betrekking tot de interpretatie van de toestemming voor het plaatsen van cookies: Verenigd Koninkrijk: In het op 9 mei 2011 gepubliceerde document stelt het Engelse Cbp (ICO) in een Q&A op pagina 5: ‘I have heard that browser settings can...

OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register
Bericht

OPTA richt handhaving ook op introductietekst Bel-me-niet register

De OPTA is van mening dat outbound telemarketeers tot op zekere hoogte zelf dienen te bepalen op welke wijze tijdens het gesprek actief op het bestaan van het Bel-me-niet register wordt gewezen en aan de opt-out mogelijkheden (recht van verzet en opname in het register) vorm wordt gegeven. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een...

OPTA: Brief aan marktpartijen over spamverbod en telemarketingregels
Bericht

OPTA: Brief aan marktpartijen over spamverbod en telemarketingregels

OPTA ontvangt regelmatig klachten van consumenten en bedrijven die telefonisch, per e-mail of fax zijn benaderd voor de verkoop van producten en diensten. Of voor het werven van donateurs en donaties. Uit de klachten blijkt dat adverteerders gebruik maken van contactgegevens die via (online) prijsvragen en enquêtes zijn verkregen. Het gebruik van dergelijk gegevens kan...

Toekomst bescherming persoonsgegevens
Bericht

Toekomst bescherming persoonsgegevens

De Europese Commissie heeft op 4 november 2010 haar plannen gepresenteerd voor de herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Klik hier voor het document.

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens
Bericht

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft regels, ondermeer op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek. Een  belangrijk uitgangspunt is dat er in de rapportages nooit identificeerbare persoonsgegevens mogen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvoor zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De Gedragscode voor onderzoek en...

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders
Bericht

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

De Europese Colleges bescherming persoonsgegevens hebben de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’ van de FEDMA op 13 juli 2010 goedgekeurd. Volgens de opinie van de Toezichthouders verdient deze Europese gedragscode goedkeuring omdat deze een nadere uitwerking geeft van de omgang met persoonsgegevens bij member-get-members...

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders
Bericht

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders

De Europese Toezichthouders (artikel 29 werkgroep) hebben een persbericht uitgebracht waarin Google, Microsoft and Yahoo! worden beschuldigd van het feit dat zij in strijd handelen met de Europese Privacy richtlijn. De artikel 29 werkgroep wijst er op dat deze partijen onvoldoende onafhankelijk inzicht willen geven in het anonimiseren van zoekgegevens en/of persoonsgegevens te lang bewaren....