Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register
Bericht

Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register

Stichting Infofilter blijft beheerder Bel-me-niet register, blijkt uit het Besluit van de Minister van ELENI van 20 augustus 2012, gepubliceerd in de Staatscourant van 21 augustus 2012. De Minister stelt wel eisen aan beveiliging van de gegevens in het Bel-me-niet register, aan de onafhankelijkheid van directie en medewerkers en om de website te splitsen in...

Bericht

ESOMAR publiceert Cookie-Guide

ESOMAR is offering support to research companies with its new Practical Guide on Cookies to help companies understand new EU law regulating companies’ use of cookies and similar technologies The recently amended EU law, known as the e-Privacy Directive, will affect every organisation doing business and/or contacting research participants in the EU. Any organisation operating...

Yonsei University Certificate of Gratitude
Bericht

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is...

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012
Bericht

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012

Het Ministerie van ELENI blijft rommelen met de datum van de inwerkingtreding van de cookie bepaling in de Telecommunicatiewet. Als data zijn sinds 8 mei 2012 genoemd: 1 juli 2012; voor het einde van mei 2012; 8 juni 2012; en dan nu het laatste nieuws is: 5 juni 2012. Op de website antwoordvoorbedrijven.nl is dit...

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd
Bericht

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren. Verder is er geen verplichting meer om via dag-,...

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd
Bericht

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd

Op 25 januari 2012 heeft Commissaris Redding van de Europese Commissie de concept tekst voor een Europese ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gepubliceerd. Met de publicatie komt er een einde aan wilde speculaties over een nieuwe Europese wet die het verwerken van persoonsgegevens aan banden zou leggen. De eerste indruk is dat de tekst een afgewogen tekst...

Nieuwe Code e-mail per 1 januari 2012
Bericht

Nieuwe Code e-mail per 1 januari 2012

26-10-2011 Op 1 januari 2012 zal de nieuwe Code e-mail in werking treden. Deze Code vervangt de huidige twee Codes en is van toepassing op zowel b-to-c e-mail of b-to-b e-mail. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje: Geen aparte codes B-to-C en B-to-B; Introductie label: Merk en/of bedrijfsnaam waar toestemming is verkregen, ook op dat...

Bericht

OPTA publiceert Standpunt Telemarkting 2011

OPTA heeft haar Standpunt Telemarketing 2011 gepubliceerd. In dit document geeft OPTA uitleg over zjin interpretatie en toepassing van de telemarketingregels in de (handhavings)praktijk. De OPTA komt volgens een begeleiden schrijven tot de standpunt omdat zij 1,2 miljoen euro aan boetes heeft opgelegd, maar nog niet alle boetebesluiten zijn gepubliceerd. Met dit Standpunt maakt de OPTA...

Bericht

IAB en EASA zelfregulering is niet voldoende

(Click here for press release.) De artikel 29 Werkgroep (Europese Colleges bescherming persoonsgegevens) heeft een persbericht uitgegeven waarin staat dat de zelfregulering van IAB/EASA niet voldoende is. In het recente overleg tussen de artikel 29 werkgroep en vertegenwoordigers van IAB en EASA heeft de voorzitter van de artikel 29 Werkgroep het op de volgende manier...

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk
Bericht

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk

Stilzwijgende verlenging abonnement straks niet meer mogelijk Wat verandert er? U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractsperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur. U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn...