Yonsei University Certificate of Gratitude
Bericht

Yonsei University Certificate of Gratitude

In 2004 is Singewald Consultants Group BV benaderd door Prof. B. Kim van de School of Information, Yonsei University, om informatie uit te wisselen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Sinds die tijd wordt er met enige regelmaat informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels is...

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012
Bericht

Nieuwe datum cookiewet: 5 juni 2012

Het Ministerie van ELENI blijft rommelen met de datum van de inwerkingtreding van de cookie bepaling in de Telecommunicatiewet. Als data zijn sinds 8 mei 2012 genoemd: 1 juli 2012; voor het einde van mei 2012; 8 juni 2012; en dan nu het laatste nieuws is: 5 juni 2012. Op de website antwoordvoorbedrijven.nl is dit...

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd
Bericht

Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd

Op 9 februari 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. De wijzigingen houden onder meer in dat direct marketeers de betrokkene wanneer deze zijn/haar absolute recht van verzet aantekent, wanneer hij/zij daarom vraagt, binnen vier weken dient te informeren over de genomen maatregelen om te blokkeren. Verder is er geen verplichting meer om via dag-,...

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd
Bericht

Voorstel Europese Wet gegevensbescherming gepubliceerd

Op 25 januari 2012 heeft Commissaris Redding van de Europese Commissie de concept tekst voor een Europese ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ gepubliceerd. Met de publicatie komt er een einde aan wilde speculaties over een nieuwe Europese wet die het verwerken van persoonsgegevens aan banden zou leggen. De eerste indruk is dat de tekst een afgewogen tekst...

Bericht

IAB en EASA zelfregulering is niet voldoende

(Click here for press release.) De artikel 29 Werkgroep (Europese Colleges bescherming persoonsgegevens) heeft een persbericht uitgegeven waarin staat dat de zelfregulering van IAB/EASA niet voldoende is. In het recente overleg tussen de artikel 29 werkgroep en vertegenwoordigers van IAB en EASA heeft de voorzitter van de artikel 29 Werkgroep het op de volgende manier...

Bericht

Cookies en wetgeving: toestemming, in plaats van browser settings, icoontjes of opt-out constructies

Nederland Het College bescherming persoonsgegevens heeft in haar brief van 14 maart 2011 haar visie gegeven met betrekking tot de interpretatie van de toestemming voor het plaatsen van cookies: Verenigd Koninkrijk: In het op 9 mei 2011 gepubliceerde document stelt het Engelse Cbp (ICO) in een Q&A op pagina 5: ‘I have heard that browser settings can...

Toekomst bescherming persoonsgegevens
Bericht

Toekomst bescherming persoonsgegevens

De Europese Commissie heeft op 4 november 2010 haar plannen gepresenteerd voor de herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Klik hier voor het document.

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens
Bericht

Gedragscode voor onderzoek en statistiek goedgekeurd door College bescherming persoonsggevens

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft regels, ondermeer op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor onderzoek en statistiek. Een  belangrijk uitgangspunt is dat er in de rapportages nooit identificeerbare persoonsgegevens mogen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvoor zijn/haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De Gedragscode voor onderzoek en...

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders
Bericht

FEDMA gedragscode online marketing goedgekeurd door Europese Toezichthouders

De Europese Colleges bescherming persoonsgegevens hebben de ‘European Code Of Practice For The Use Of Personal Data In Direct Marketing Electronic Communications Annex’ van de FEDMA op 13 juli 2010 goedgekeurd. Volgens de opinie van de Toezichthouders verdient deze Europese gedragscode goedkeuring omdat deze een nadere uitwerking geeft van de omgang met persoonsgegevens bij member-get-members...

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders
Bericht

Google, Microsoft and Yahoo! handelen in strijd met privacy richtlijn volgens Europese Toezichthouders

De Europese Toezichthouders (artikel 29 werkgroep) hebben een persbericht uitgebracht waarin Google, Microsoft and Yahoo! worden beschuldigd van het feit dat zij in strijd handelen met de Europese Privacy richtlijn. De artikel 29 werkgroep wijst er op dat deze partijen onvoldoende onafhankelijk inzicht willen geven in het anonimiseren van zoekgegevens en/of persoonsgegevens te lang bewaren....

  • 1
  • 2